Öğretmenler için okul öncesi etkinlik kitabı pdf indir

3 dk


Abone Ol 
61

2020-2021 Yılı Okul Öncesi Eğitim Öğretmenler İçin Etkinlik Kitabı pdf olarak aşağıdan görüntüleyebilir yada indire bilisiniz. PDF dosyasının boyutu küçültülmüş olup istenilirse tablet hatta telefonlarınızdan da görüntüleme yapabilir yada indirebilirsiniz.

 

Okul Öncesi PDF 

 

Okul öncesi eğitimde; etkinliklerin öğretmen tarafından sınıfındaki çocukların gelişim
özellikleri, gereksinimleri ve ilgilerini dikkate alınarak programda yer alan kazanım,
gösterge ve kavramlar doğrultusunda planlanması ve öğretmenin kendisi için bir etkinlik havuzu oluşturması beklenmektedir. Öğretmen böylece seçeneklerini artırmış
olacak ve günlük eğitim sürecini daha kolay hazırlayabilecektir.

• Bu kitap, öğretmenler için örnek etkinlik planlarından oluşan bir havuz niteliğinde
olup etkinlikler kitaba yerleştirilirken belirli bir sıra gözetilmemiştir.
• Kitaptaki etkinlikler, okul öncesi eğitim sürecinde öğretmenlere rehber olması amacıyla, programda yer alan kazanım, gösterge ve kavramlar doğrultusunda, Türk milletinin millî, ahlakî, insanî, manevi ve kültürel değerlerini içerecek şekilde hazırlanmıştır.

• Kitapta yer alan etkinlikler “Günlük Eğitim Akışı” olmayıp günlük eğitim akışı içerisinde kullanılacak birer etkinlik planı örneğidir.

• Kitapta aynı kazanım, gösterge ve kavram için birden fazla etkinlik planı örneği bulunmaktadır.
• Öğretmen, çocukların gelişim özellikleri, gereksinimleri, ilgileri, hazır bulunuşluk düzeyleri, eğitim ortamı, eğitim materyalleri ve diğer olanakları dikkate alarak hazırladığı aylık planına uygun etkinlikleri belirler. Belirlenen etkinlikler üzerinde gerekli uyarlamalar yapıldıktan sonra günlük eğitim akışı içerisinde kullanılır.

• Bu kitapla ilişkili olarak “El Ele Okul Öncesi Eğitime” eğitim materyali hazırlanmıştır.
“El Ele Okul Öncesi Eğitime” materyalindeki çalışma sayfalarının bu etkinlik havuzunda yer alan ilgili etkinliklerden sonra uygulanması önerilmektedir.
Okul öncesi dönemdeki çocukların sağlıklı, mutlu ve meraklı bireyler olarak yetişmesi
dileğiyle…
KISALTMALAR
BG : Bilişsel Gelişim
DG : Dil Gelişimi
SDG : Sosyal Duygusal Gelişim
MG : Motor Gelişim
ÖBB : Öz Bakım Becerisi
EBA : Eğitim Bilişim Ağı
K : Kazanım
BAŞLARKEN
Sanat
Fen
Drama
Hareket
Oyun
Türkçe
Okuma Yazma
Matematik
Müzik
Alan Gezisi

 

Etkinliğin Adı ve İçeriği: Etkinliğe verilen ad ile içeriği hakkında kısa bilgiler veren
anahtar kelimeler yer alır.

Etkinlik Çeşidi: Etkinliğin Türkçe, sanat, drama, müzik, hareket, oyun, fen, matematik,
okuma yazmaya hazırlık ve alan gezileri türlerinden hangisi ile ilişkili olduğunu ve etkinliğin uygulama şeklini (bireysel, küçük veya büyük grup) belirtir.

Kazanım ve Göstergeler: Etkinlik sonunda çocuktan kazanması beklenilen kazanımlar
ile bu kazanımlara ait göstergeler yer almaktadır.

Öğrenme Süreci: Etkinliğin tüm uygulama aşamaları ile ilgili ayrıntıları içerir.
Materyaller: Etkinliğin gerçekleştirilmesi için gerekli olan materyalleri içerir.
Kavramlar: Öğrenme sürecinde yer verilen kavramları gösterir.

Sözcükler: Öğrenme sürecinde sözcük dağarcığını geliştirmek için verilen yeni sözcükleri içerir.
Değerlendirme: Etkinliğin değerlendirilmesine yönelik tartışmalar, sorular ve uygulamaları içerir. Bu bölümde yer alan “Bunların Haricinde” başlığında ise farklı değerlendirme yöntemlerine yer verilmiştir (Örneğin: “El Ele Okul Öncesi Eğitime” eğitim materyalinde bulunan ilgili sayfalara yönlendirme, resim yapma, afiş poster hazırlama vb.).
Öğretmenin, her etkinlikten sonra programı değerlendirmeye yönelik (Öğrenme süreci
çocukların ilgisini/ihtiyaçlarını karşıladı mı? Başka bir etkinlik ile desteklenmesi gereken
kazanım hangisi? Öğrenme sürecinde kazanımlara ulaşıldı mı? Çocukların gelişim ve
bireysel özellikleri nedeni ile yer verilmemesi uygun olan kazanım var mıdır? vb.) sorular
da sorması beklenmektedir.

Desteklenen Değerler: Öğrenme sürecinde desteklenen değerle ilgili öğretmeni bilgilendirici kısa açıklamalardır.
Aile Katılımı: Çocuğun ailesi ile birlikte yapabileceği destekleyici etkinlik önerileridir.
Öğretmenin aile katılımı çalışmalarını olabildiğince takip etmesi ve OBADER’den faydalanması gerekmektedir.
Öneriler: Mevcut etkinlik için farklı uygulama örnekleri ile uygulama esnasında doğabilecek risklere yönelik alınacak önlemleri, farklı malzeme ve mekân önerilerini içerir.

Belirli Gün ve Haftalar: Etkinliğin ilgili olduğu belirli gün ve haftaları içerir.
Uyarlama: Öğretmenin sınıfındaki özel gereksinimli çocuklara göre uyarlama yapması
gerekmekte olup bu bölümdeki uyarlamalar örnek niteliğindedir.
Ekler: Etkinlikte yer alan medyalara yönelik bağlantılara nasıl erişilebileceğine yer verilmiştir.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

61

Öğretmenim. Öğretmen arkadaşlarıma faydalı olmak için Hobi olarak bu blogta yazıyorum.

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir