EKYS Hazırlık İçin Kültür Tarihi Kaynağı. 117 soru 117 Cevap

10 dk


76

EKYS hazırlığı yapan, ekys çalışan bütün öğretmen arkadaşlarımıza  Sayın Nurettin AKMAN Hocamızın armağanı.

EKYS Kültür Tarihi Kaynağı 117 soru 117 Cevap

 

EKYS KÜLTÜR TARİHİ 117 SORU ÖSYM SORU TARZINDA 117 SORU

 

Nurettin AKMAN

1-İlk Türk Devletlerinde Gök Tanrının hükümdara verdiği yetki ve güçler hangileridir

Kut-siyasi , Küç-askeri, Ülüş-ekonomik

 

2-İlk Türk Devlerinde hükümdarın görevleri nelerdir

Sefere çıkmak

Bağımsızlığı korumak

Adalet

Töreleri uygulamak

Kurultaya başkanlık

Aç olanı doyurmak

 

3-İlk Türk devletlerinde İkili teşkilat denilen sistem ile ülke doğu ve batı diye 2 ye ayrılmıştır. Devletin asıl merkezi neresidir ve başında kim bulunur

Asıl merkez doğuda bulunur

Başında ise kağan bulunur

 

4-İlk Türk devletlerinde devletin batı kanadını kim yönetir ve adı nedir

Kağanın kardeşi yönetir

Adı ise Yabgu

 

5-İlk Türk devletlerindeki günümüzün bakanlar kuruluna ne ad verilir

Kurultay-Toy-Kengeş

 

6-İlk Türk devletlerinde kurultay yılda kaç defa toplanır ve hangi kararları alır

Yılda 3 defa toplanır savaş varsa daha fazla

Hem danışma hem de karar alır

Dini konular dahil her konu konuşulabilir

Töreye uymayan kağanı görevden alabilir

 

7-Kağan olmadığı zamanlarda kurultaya kim başkanlık eder

Aygucı-Vezir başkanlık eder

 

8-İlk Türk devletlerinde kurultay üyelerine ne isim verilir ve üyeleri kimlerdir

Tüm üyelere Toygun denir

Hakan

Hatun

Boy beyleri

Komutanlar

Hanedan üyeleri

 

9-İlk Türk devletlerinden olan Hazarlardaki  ve Peçeneklerdeki meclise ne ad verilir

İhtiyarlar meclisi

Komenton

 

10-İlk Türk devletlerinde bakana ne isim verilir

Buyruk

 

11-İlk Türk devletlerinde kağanın oğlu ve oğlunun eğitmenine ne isim verilir

Kağanın oğlu Tigin

Tiginin eğitmeni İnal-Ataman

 

12-İlk Türk devletlerinde erkekler evlilik olarak tek eşli mi yoksa çok evliliği mi seçmiştir

Tek eşli yani monogami

 

13-İlk Türk devletlerinde halkın kaldığı kubbeli olan çadırların adı nedir

Yurt

 

14-İlk Türk devletlerinde halkın toplumsal sıralaması nasıldır

Aile-sülale-boy-millet-devlet

 

15-İlk Türk devletlerinde töre yani kanunlar nasıl değişir

Hakanın isteği ve kurultayın kararı ile değişir

 

16-İlk Türk devletlerinde törelerin değişmez hükümleri nelerdir

Adalet

İyilik

Eşitlik

İnsanlık

 

17-İlk Türk devletlerinde devlet ile halkın karşılıklı olarak görevlerini bildiren yazısız sözleşmeye ne denir

Tüz

 

18-İlk Türk devlerinde ordular nasıl kurulur

Ordu millet anlayışı vardır

Paralı ordu yoktur

 

19-Türkler dünyayı bir çok alanda etkilemiştir. Ancak en çok hangi alanda etkilediği söylenebilir

Askerlik

 

20-Türklerin dünya askerlik sistemine katkıları nelerdir

Orduda onlu sistem

Konserve et konservesi yapımı

Ceket pantolon giyme

Çizme giyme

Savaş taktikleri Turan gibi

Üzengi yapımı

 

21- İlk Türk devletlerinde savaştaki komutana ne ad verilir

Komutana Tarkan

 

22-İlk Türk devletlerinde kağanı koruyan askerlere ne ad verilir

Böri

 

23-İlk Türk devletlerinde savaşlarda hangi taktikler kullanılmıştır

Pusu

Sahte ricat

Turan

Kurt kapanı

Hilal

 

24-İlk Türk devletlerinin bilimle ilgilendiklerinin en büyük kanıtı nedir

Takvim yapmalarıdır. 12 Hayvanlı Türk takvimi

 

25-Türklerin ürettiği ve dünyanın en eski halısı olarak kabul edilen halı hangisidir

Pazırık halısı

 

26-Asya Hunlarının madencilikte ileri gittiklerinin kanıtı nedir

Altın Elbiseli Adam heykeli

 

27-İlk Türk devletlerinin taş yontma işinde usta olduklarını gösteren kanıt nedir

Balbal işlemeleri

 

28-Futbol ilk defa dünyada kimlerde görülmüştür

İlk Türlerde

Bayanların yumak ile Tepük dedikleri oyun

 

29-İlk Türk devletlerinde cenaze törenlerine verilen isim nedir

Yuğ töreni

 

30-İlk Türk devletlerinde mezara ne isim verilmiştir

Kurgan

 

31-İlk Türk devletlerinde cennet ve cehenneme ne ad verilir

Cennet            -Uçmağ

Cehennem      – Tamu

 

32- İlk Türk devletlerinde ilk defa parayı ticari olarak kullanan devlet hangisidir

Köktürkler

 

33-İlk Türk devletlerinde kendi adına para bastıran ilk devlet ve ilk kağan hangileridir

Türgişler

Baga Tarkan

 

34-Türkler hangi malzemeden paralar yapmışlardır

Madeni

Bez

Kağıt

Gümüş

 

35-Türklerin mili alfabeleri hangileridir

Köktürk-Orhon

Uygur alfabeleri

 

36-Oğuz Kağan (mete) destanı ve Türeyiş ve Göç destanı hangi Türk devletlerine aittir

Asya Hun

Uygurlar

 

37-Türklerin bilinen en eski kitabesi hangisidir

Kırgızlara ait olan Yenisey kitabeleridir

 

39-Orhun Abideleri hakkında bilgi verebilir misiniz

Kutluklar zamanında yazıldı

Günümüzde Moğalistan sınırları içinde

Hükümdarın görevlerini anlatır

Çin entrikalarını anlatır

Kağanın sorumluluklarını anlatır

İlk siyasetname belgemisdir

İlk Çözülen yani okunan kelime Tengri

Danimarkalı Wilhelm Thomsen çözmüştür

Vezir Tonyukuk-Kültigin-Bilge kağan adına dikilmiştir

 

40-İlk Türk tarihçisi ve yazarı kimdir

Vezir Tonyukuk

 

41-İlk Türk devletlerinde ülke sınırlarına ne ad verilir

Yaka denir

 

42-İlk Türk devletlerinde kağanın eşine ne denir ve görevleri nelerdir

Hatun denir

Devlet işlerinde söz sahibidir

Gerektiği zamanlarda devlet reisliği yapar

Bazen de vekillik yaptığı olmuştur

Buyruklarda Kağanın ve Hatunun emriyle yazar

Kurultaya katılma hakkı vardır

 

43-İlk Türk devletlerinde Kut İnancının sonuçları nelerdir

Taht kavgaları yaşandı

Kağanın emrine uyum kolaylaştı

Veraset sisteminde belirsizlik yaşandı

Devlet hanedanın ortak malı oldu

Devlet kısa sürede parçalandı

Dünya hakimiyeti anlayışını getirdi

Fetih politikalarını hızlandırdı

 

44-İlk Müslüman Türk devletlerindeki hükümdarlar İlk Türk devletlerinden farklı olarak hangi ünvanları da kullanmışlardır

Bey

Padişah

Sultan

 

45-İlk Müslüman Türk devletlerinde hükümdar ve vezirden sonra gelen en yetkili kişi kimdir

Hacip

Törenleri düzenler

Hükümdar ile halk arasındaki ilişkileri düzenler

Elçileri kabul eder

Uygun gördüklerini Divanı Mezalime çıkarır

 

46-İlk Müslüman Türk devletlerindeki bakanlar kurulunun adı nedir

Divanı Saltanat

Meslisi Ali

 

47-İlk Müslüman Türk devletlerinde askerlik işleri ile ilgili toplanan divan hangisidir

Divan-ı Arz

 

48-İlk Müslüman Türk devletlerinde hükümdarında katıldığı divan hangisidir

Divanı Mezalim

Kadı kararlarına yapılan itirazlar

Devlet memuru hakkındaki şikayetler

Siyasi suçlara bakar

vakıfları denetler

 

49-İlk Müslüman Türk devletlerinde mahkemeler kaça ayrılır

Şeri: evlenme, boşanma, hırsızlık, miras, savaş, ticaret, Mürted, zina-başkanı ise KADI

Örfi: sosyal hayat, güvenlik- Başkanı ise EMİRİ DAD

 

50-İlk Müslüman Türk devletlerinde sarayı koruyan askerlere ne ad verilir

Gulemanı saray

 

51-Türklerin milli yiyeceğinin adı nedir

Tutmaç

 

52-İlk Müslüman Türk devletlerinde Cami etrafında meydana gelen değişik sistemlerinde bulunduğu toplu yapılaşmaya ne ad verilir

Külliye

 

53-İlk Müslüman Türk devletlerinde uygulanan İkta sisteminin özellikleri

Düzenli vergi toplanır

Toprak boş kalmaz

Memurun maaşı ödenir

Ordu masraf yapmadan kurulur

Güvenliği de sağlar

İkta sistemi ile yetişen askere ise sipahi denir

 

54-Anadoluda kurulan ilk medrese hangisidir

Tokat Yağıbasan Medresesi

Danişmentliler tarafından kuruldu

 

55-İlk Türk İslam medresesini kim nerede kurmuştur

Karahanlılar ilk medreseyi kurdu

Semerkatta kurdu

 

56-Büyük Selçuklu devletinin en ünlü medresesi hangisidir

Nizamiye medresesidir

 

57-Medresede okuyan öğrenciye ve hocasına ne ad verilir

Öğrenciye danişmand

Öğretmenine müderris

Diplomaya ise icazetnema denir

 

58-Medresede okutulan derslerden Hendese ve Nücum ne demektir

Hendese- Geometri

Nücum-Astronomi

 

59-Türk devletlerinde minarelerin sayısı neye işarettir

Devletin gücüne işarettir

Selçukluda çift minareli

Osmanlıda ise dört bazen de 6  minareli cami yapılmıştır

 

60-İlk Büyük Türk Hatatı kimdir

Amasyalı Yakuttur

 

61-Minyatür ne demektir

Resim yerine çizilir

Perspektife dikkat edilmez

Rütbeye göre kişiler büyük yada küçük çizilir

Tasvir etme sanatıdır

Uğraşana musavvir denir

 

62-Kitap süsleme sanatına ne ad verilir

Tezhip denir

Uğraşana müzehhip denir

Altınlamak da denir

 

63-Anadolu Selçuklu Devleti sulatanlarının isimlerinde görülen Key ifadesi neyi gösterir

İrandan etkilenmeyi gösterir

Key sultan demektir

 

64-Ahilik teşkilatı hakkında bilgi

Esnaf yetiştirme ve dayanışma teşkilatıdır

Gayrimüslimler alınmaz

Kırşehirli Ahi Evran kurmuştur

Üretilen malı değerini belirlemeye Narh kesme denir

Esnafın başında pir veya şeyh denilen kişi vardır

İhtiyaca göre mal üretilir

Bitiren öğrenciye icazetname verilmiştir

Ortak sandıkta para toplanmış ve yeni dükkan açmak isteyene yardım edilmiştir

Ahi Evranın eşi Fatma Bacı da Bacıyanı rum denilen esnaf eşlerini yetiştirme sistemini kurmuştur

Bu teşkilatta Aşına-Eşine-İşine dikkat et anlayışı vardır

 

65-Anadolu Selçuklu Devletinde

İlk cami-Alaaddin cami

İlk medrese-Kayseri koca Hasan Medresesi

İlk Hastane-Gevher Nesibe Darüşşifasıdır

 

66-Eğer ki bir soruda eser soruluyorsa hangi döneme ait olduğunu nasıl bulabiliriz

Edirne

Bursa

Çanakkale

Trabzon

İstanbul harici tüm eserler Osmanlıya aittir

Paşa, Haseki, Yeşil, Sultan kelimesi bulunan eserler genelde Osmanlıya aittir

 

 

67-Orta Asyada kurulan İlk Türk İslam devleti hangisidir

Karahanlılardır

 

68-İlk Türk devlerinin hukuk sisteminin özellikleri nelerdir

Hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir

Hukuk herkese uygulanır

Laik hukuk anlayışı vardır

Devlet din esaslı değildir

Kağanın yetkileri sınırsız değildir töre kısıtlar

İlk defa töreden söz eden yazılı belge Orhun anıtlarıdır

Yerleşik hayat ile törelerde Uygurlarda yazılı olmaya başladı

Cengiz han ise Cengiz Yasası ile Türk töresini bir araya getirip yasa oluşturdu

 

69-İlk Türk devletlerindeki göçebe hayatın sonuçları nelerdir

İnsanların birbirine ihtiyacı arttı

Sosyal dayanışma arttı

Mutluluk ve acı paylaşımı dayanışma arttı

Toy zafer şenlikleri yapıldı

Nevruz bahar bayramı kutlandı

Hapis cezaları kısa süreli oldu

Sanat eserleri taşınabilir oldu

Kalıcı ev yapılmadı yurt denilen çadırlarda yaşadılar

Tarımsal faaliyetlere geç başladılar

 

70-İlk Türk devletlerinde cinsiyet ayrımı olmadığına dair kanıtlar nelerdir

Kadının siyasal hayatta kağanında bulunması

Kurultaya hatunun da katılması

Buyruklarda Kağan ve Hatunun emriyle yazması

Ailenin mülkiyetinde anne babanın ortak olması

Kadınların savaşlarda asker olarak savaşması

 

71-Osmanlı devletinin diğer isimleri hangileridir

Devleti ali

Devleti aliye

Otaman

Osmaniye

Atman

Gazile

Osmanoğulları

 

72-Osmanlı devletinde önceki Türk devletlerinde de olduğu gibi hükümdar çok benzer sembolleri kullanmıştır. Lakin hangi sembol kullanılmamıştır

Ok

 

73-Osmanlı devletinde ilk defa Sultan ünvanını kullanan padişah kimdir

Orhan bey

 

74-Osmanlı devletinde devletin herhangi bir memurun malvarlığına devletin el koymasına ne ad verilir

Müsadere

 

75-Osmanlıda Şehzadeler kaç yaşında Sancağa gönderilir ve kiminle gönderilir

12 yaşında sancağa gönderilir

Başlarında ise tecrübeli devlet adamı ve şehzade eğitmeni denilen Lala bulunur

 

76-Şehzadelerin eğitildiği şehirler hangileridir

Manisa

Amasya

Çorum

Çankırı

Kütahya

Bolu

Konya

Trabzon

Karaman

Isparta

Sivas

 

77-Osmanlı devletinin başkentleri hangileridir

Karacahisar

Bilecik

Yenişehir

Bursa

İznik

Edirne

İstanbul

 

78-Osmanlı devleti en uzun süre hangi saraydan yönetilmiştir

Topkapı Sarayı

 

79-Osmanlı saraylarından hangisi batıyı örnek alarak yapılmıştır

Dolmabahçe Sarayı

 

80-Topkapı sarayının bölümleri hangileridir

Birun: Dış kısım-Elçi kabulü-Divan toplantısı yapılır

Enderun: İç kısım-Okuldur-Devşirme çocukları-Sadrazam vs yetişir

Haren: Kız bölümü-Yasak demektir-Padişah ailesi

 

81-Osmanlı devletindeki divan çeşitleri nelerdir

Ayak-ayaküstü

Galebe-elçi kabulü

İkindi-sadrazam başkan

Sefer-sefer sırasında toplanan

 

82-Kazasker hangi işleri yapar

Hem eğitim işleri

Hem de adalet işleri

Kadı ve müderris ataması

 

83-Nişancı hangi işleri yapar

Belgelere tuğra çeker

Tapu ve kadastro işlerini yapar

 

84-Reisülküttap günümüzün hangi bakanına karşılık gelir

Dışişleri bakanı

 

85-Osmanlı Devletinin ilk Şeyhülislamı kimdir

Molla Fenari

 

86-Osmanlıda eyaletler saliyaneli ve saliyanesiz diye 2 ye ayrılır. Saliyane ne demektir

Maaş demektir

Saliyaneli: Merkeze uzak yerlerdir ve memura yılda bir maaş verilir

Saliyanesiz: Merkeze yakın yerlerdir. Memura maaş değil toprak verilir

 

87-Osmanlıda aşiretlerin olduğu yerler hangi sistemle yönetilmiştir

Tunceli ve Hakkari gibi yerler Yurtluk Ocaklık sistemi ile yönetildi

Aşiret liderlerinin bazı yetkileri vardı

 

88-Osmanlı devletinde İmtiyazlı Eyaletler hangileridir

Mekke

Medine

Hayber

Taif

 

89- Osmanlı devletindeki Kadıların görevleri nelerdir

Kazaların yöneticisidir

Nikah kıyar

Noter işi de yapar

Atandığı yerde 2 yıl görev yapar

Kadıların tuttuğu deftere Tereke defteri adı verilir

 

90-Osmanlı devletinin İlk Kadısı kimdir

Osman Bey tarafından atanan Dursun Fakih dir

 

91-Osmanlıda Hacca gidenleri uğurlamak ve Hac bölgesine hediye göndermek için yapılan etkinliğe ne ad verilir

Surre Alayları denir

 

92-Türk tarihinde ve Osmanlı tarihinde ilk vakıf sistemini uygulama ne zaman olmuştur

Tür tarihinde Uygurlar döneminde

Osmanlıda ise Orhan bey döneminde

 

93-Osmanlı devletinde yönetici gruplar kaça ayrılır

a-Seyfiye:        Askeri-Yönetim-Padişah-Sadrazam-Vezirler-Yeniçeri-Tımarlı sipahi

b-İlmiye:         Eğitim-Din-Hukuk-Şeyhülislam-Kazasker-Kadı-Müderris-Muid

c-Kalemiye:     Yazışma-Bürokrasi-Nişancı-Defterdar-Reisülküttap

 

94-Osmanlı devletinde ilk orduyu kim kurdu ve ordunun adı nedir

İlk orduyu Orhan bey kurdu

Ordunun adı ise Yaya ve Müsellemdir

 

95-Yeniçerilerin savaşa çıkmadan önce okuduğu Duaya ne ad verilir

Gülbank

 

96-Kapıkulu ordusunu kuran padişah kimdir

Yeniçeri ocağının temeli olup 1. Murat tarafından kurulmuştur

 

97-Kapıkulu askerlerinin maaşına ne ad verilir

Ulüfe

 

98-Her padişah değiştiğinde Kapıkulu askerine dağıtılan bağışın adı nedir

Cülus bahşişi

99-Osmanlı devletinde ordunun en kalabalık bölümü hangisidir

Eyalet askerleri

 

100-Dirlik arazisi kaça ayrılır ve bölümleri nelerdir

3 e ayrılır

Has

Zeamet

Tımar

 

101-Osmanlıda bir malın piyasadaki alınma miktarınca üretilmesine ne ad verilir

Gelenekçilik

 

102-Osmanlıda bir malın ülkede kaliteli ve uygun fiyatlı bulundurulması sistemine ne ad verilir

İaşecilik

 

103-Osmanlıda devletin üretilen malın fiyatına müdahale etmesine ne ad verilir

Narh sistemi

 

104-Osmanlıda pazaryerlerinden alınan vergiye ne ad verilir

Bac vergisi denir

 

105-Osmanlıda ilk defa kağıt para kim zamanında basılmıştır

Abdülmecid zamanında basıldı adı ise Kaime

 

106-Osmanlıda açılan ilk banka hangisidir

Bank ı dersaadet-Galatalı bankerler açtı

 

107-Osmanlı devletinin ilk Camiisi hangisidir

İznik Hacı Özbek Camisidir

 

108-Osmanlıda batı tarzında yapılan İlk Camii hangisidir

Nuruosmaniye camisi

 

109-Osmanlıda yapımını bizzat padişahın kendisinin üstlendiği camilere ne ad verilir

Selatin camisi

 

110-Osmanlının en büyük hattatı kimdir

Şeyh Hamdullah

 

111-Resmini yaptıran ilk Osmanlı padişahı kimdir

Fatih Sultan Mehmettir

 

112-Osmanlıda resmini devlet dairelerine astıran padişah kimdir

  1. Mahmuttur

 

113-Osmanlı devletinin ilk milli marşı hangisidir

Mahmudiye marşı

 

114-Osmanlıda duvar süsleme sanatına ne ad verilir

Malakari

 

115-Osmanlıda heykelini yaptıran tek padişah hangisidir

Sultan Abdülaziz

 

116-Osmanlıda okçuluk ile uğraşana verilen isim nedir

Kemankeş

 

117-Osmanlının katıldığı ilk ve son olimpiyat oyunları hangisidir

1912 Stockholm Olimpiyatları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

76

Sizin Tepkiniz Nedir?

İlginç İlginç
11
İlginç
Harika Harika
11
Harika
Komik Komik
13
Komik
Sinirlendim Sinirlendim
15
Sinirlendim
Beğendim Beğendim
5
Beğendim
Beğenmedim Beğenmedim
17
Beğenmedim
Üzüldüm Üzüldüm
10
Üzüldüm

Öğretmenim. Öğretmen arkadaşlarıma faydalı olmak için Hobi olarak bu blogta yazıyorum.

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir