Başka kuruma geçiş için dilekçe örneği

1 dk


48

Başka kuruma geçiş için kullanacağınız dilekçe örneğini aşağıda paylaşıyorum. Ayrıca en alttaki örnek dosyayı indirip kendinize göre düzenlemesini yapıp kullanabileceğiniz .DOCX dosyasını da paylaşıyorum.

 

BAŞKA KURUMA GEÇİŞ DİLEKÇESİ

 

BAKANLIĞINA/BAŞKANLIĞINA/GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE/REKTÖRLÜĞÜNE

(Geçiş yapılmak istenen kurumun adresi- Küçük harflerle)

… Kurumunda …. Unvanında … yıldır çalışmaktayım. Çalıştığım süre boyunca … görevlerinde bulundum. Ayrıntılı özgeçmişim ekte yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 74. maddesinde “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm kapsamında, aynı unvanımla Bakanlığınız, Başkanlığınız/ Genel Müdürlüğünüz/ Rektörlüğünüzde boş bulunan bir kadroya naklen atanmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Başka kuruma geçiş için dilekçe örneği


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

48

Sizin Tepkiniz Nedir?

İlginç İlginç
15
İlginç
Harika Harika
12
Harika
Komik Komik
17
Komik
Sinirlendim Sinirlendim
1
Sinirlendim
Beğendim Beğendim
9
Beğendim
Beğenmedim Beğenmedim
3
Beğenmedim
Üzüldüm Üzüldüm
13
Üzüldüm

Öğretmenim. Öğretmen arkadaşlarıma faydalı olmak için Hobi olarak bu blogta yazıyorum.

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir